1. Eigenaar
 2. Bestuur
 3. Grondplan
 4. Liturgie
 5. Restauratie
 6. Hofgids
 7. Begijnenliedjes
 8. Steun het hof

WAT VOORAFGING:

In 1874 verhuisden de toenmalige 700 bewoners, naast een honderdtal dames zoín 600 begijnen, van Gent naar Sint-Amandsberg.

De bouw van een totaal nieuw Begijnhof was enkel mogelijk door de kapitaalinjectie van de hertog van Arenberg. Het is gebouwd in neogotische stijl. Het totaalbeeld lijkt hierdoor geÔnspireerd op een middeleeuws stadje . De vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg werd opgericht in 1924, verwierf een jaar later het Begijnhof en is sedertdien de enige en volle eigenares. Ze heeft als voornaamste doelstelling het beheer en de bescherming van het patrimonium.

Het door de begijnen nagelaten patrimonium is indrukwekkend: op een oppervlakte van 6,11 ha, omgeven door een buitenmuur van 1.070 m met 2 toegangspoorten, liggen verspreid over 8 straten en 3 pleinen :

 • 80 woningen
 • 14 conventen (gemeenschapshuizen voor een 30-tal begijnen)
 • het Groothuis
 • een infirmerie
 • een pastorie
 • de kerk H. Elisabeth met Calvarie
 • de kapel H. Antonius
 • het kapelletje der Zeven WeeŽn.

Alle conventen en huizen zijn begrensd door straatmuren en tuinmuren. Buiten de begijnhofmuren ligt een weide met aparte toegangspoort.

In de loop der jaren zijn allerlei gebreken opgetreden, te wijten aan slijtage, stormschade, verkopingen, onoordeelkundige verbouwingen en restauraties.

Vanaf de negentiger jaren wordt de strijd tegen het verval ernstig aangepakt.

Het Groot Begijnhof werd op 21 april 1994 volledig beschermd als monument en als stadsgezicht en op 2 december 1998, samen met 12 andere Vlaamse begijnhoven, ingeschreven op de UNESCO lijst van Werelderfgoed.

WAT NU?

De statuten van de vzw bepalen dat het religieus, cultureel en architectonisch patrimonium van het Begijnhof, zowel roerend als onroerend, goed beheerd moeten worden, in stand gehouden en gerestaureerd, als dat blijkt nodig te zijn.

ACTIE!

De eigenares van het Begijnhof dient op 17 februari 2003 haar eerste bouwaanvraag in voor de restauratie van de conventen H. Sophia (nr. 73) en H. Eleonora (nr. 85) en het aanpalende huis H. Barbara (nr. 86).

Op 3 december 2003 keurt het Vlaams Gewest de restauratiepremie goed. Kort nadien verleent de stad Gent de bouwvergunning en in september 2004 worden de werken aan convent nr. 73 opgestart. De nieuwe huurder installeert zich op 15 september 2005. In dezelfde maand starten de renovatiewerken aan convent nr. 85 en huis nr. 86. De nieuwe huurder betrekt beide panden in december 2006.

RESULTAAT

Het eerste restauratieplan loopt tot 2009: er zijn 34 daken duurzaam hersteld en 3 conventen gerenoveerd. In de kerk werden herstellingswerken uitgevoerd. Ieder huis dat vrijkwam werd gemoderniseerd. met respect voor het hedendaagse wooncomfort. Straatmuren kregen nieuwe ezelsruggen. Bij veel huizen werd het buitenschrijnwerk aangepakt en degelijk geschilderd, idem voor een aantal poortjes: met dank voor de inzet van de bewoners. Alle woekerende beplantingen zijn verwijderd en er is een begin gemaakt met het kappen van te hoge bomen.

DE TOEKOMST

Het tweede restauratieplan steunt op heel wat ervaring en is daarom terecht ambitieus.

Voor de periode 2010- 2015 werden de volgende projecten geselecteerd:

 • de volle restauratie van 5 conventen: H. Philippus Neri, ten Hove, ter Engelen, H. Drievuldigheid en ter Leyen
 • compleet herstel elk jaar van 7 daken, zodat in 2015 alle huizen een nieuwe pet ophebben
 • voortdurende restauratie van portieken, ezelsruggen, poortjes, goten en muren
 • modernisering van elk huis dat vrijkomt
 • aanleg van een parking om het Hof verkeersluw en tenslotte autovrij te maken
 • restauratie van enkele kunstwerken
 • opfrisbeurt van de kapel
 • inleiding van het dossier om (een gedeelte van) het Begijnhof als open monument te laten erkennen.

Het Groot Begijnhof zal over enkele jaren een heuse verjongingskuur ondergaan hebben.


terug...