1. Eigenaar
  2. Bestuur
  3. Grondplan
  4. Liturgie
  5. Restauratie
  6. Hofgids
  7. Begijnenliedjes
  8. Steun het hof

DUOLEGAAT (opgesteld november 2009)

Het duolegaat is een manier om een deel van uw bezit aan het Groot Begijnhof na te laten, zonder uw erfgenamen te benadelen.

Wat is een legaat: een legaat is een schenking in een testament.
Het kan een schenking zijn zowel van roerende als van onroerende goederen, of van beide samen. Een legaat kan zowel aan een persoon nagelaten worden als aan een vereniging die gerechtigd is om legaten te aanvaarden of aan een vzw.

Een duolegaat = een instrument inzake optimalisatie van de successierechten.

Het is een toepassing van artikel 64, paragraaf 2, lid W van het Wetboek der Successierechten met als titel ‘legaat met een last’.
Daarin wordt gesteld dat de erflater in zijn testament kan bepalen dat erfgenaam X een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat erfgenaam Y (een vereniging, een vzw …) ook een legaat krijgt. Aan die erfenis is een last verbonden, namelijk dat erfgenaam Y (de vzw) de eigen successierechten betaalt en tezelfdertijd de erfenisrechten van erfgenaam X overneemt.

Eenvoudig gezegd: in een testament kan bepaald worden dat erfgenaam X een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat erfgenaam Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt.

Voorwaarden: een duolegaat moet aan 3 voorwaarden voldoen:

  • er moet een testament opgesteld worden.
  • er is een legaat ten voordele van één of meerdere personen (erfgenaam of erfgenamen X).
  • er is een tweede legaat ten voordele van een vzw (erfgenaam Y) die alle successierechten betaalt.

Het voordeel van het duolegaat ligt in het verschil van successierechten die een privépersoon betaalt tegenover de successierechten die een vzw betaalt.

Tarieven van de successierechten

Privépersonen in Vlaanderen:

In rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders),
tussen echtgenoten, tussen samenwonenden:

van tot tarief in %
0 50.000 3 %
50.000 250.000 9 %
meer dan 250.000 27 %


Tussen broers en zussen, halfbroers en halfzussen:

van tot tarief in %
0 75.000 30 %
75.000 125.000 55 %
meer dan 125.000 65 %


Tussen anderen:

van tot tarief in %
0 75.000 45 %
75.000 125.000 55 %
meer dan 125.000 65 %


Vzw’s in Vlaanderen: slechts 8.8%.

Een concreet voorbeeld:

Een persoon laat bij testament 50.000 euro na aan een vriend, erfgenaam X. Er is voldaan aan eventuele andere verplichtingen.

Bij een gewoon legaat erft vriend X de volle 50.000 euro. Hij krijgt netto 27.500.

  Persoon X VZW Y Staat
bruto legaat 50.000 0  
tarief 45% 22.500 0 22.500
netto ontvangst 27.500 0 22.500


Bij een duolegaat zal vriend X geen successierechten betalen op zijn erfenis: hij erft 27.500 euro en ontvangt die dan ook netto. De vzw betaalt de nodige successierechten en houdt er netto 8.145 euro aan over.

  Persoon X VZW Y Staat
bruto legaat 27.500 22.500  
tarief 45% op 13.750 0 12.375 12.375
tarief 8,8% op 11.250 0 1.980 1.980
netto ontvangst 27.500 8.145 14.355


In beide gevallen erft erfgenaam X netto hetzelfde bedrag, maar met een duolegaat ontvangt het Groot Begijnhof ook een belangrijke som geld, feitelijk geschonken door de staat.


terug...